Kategorie

Google +

Alarmy, Blokady i Zabezpieczenia Antykradzieżowe

Sortuj po: Nazwie Arrow_up | Cenie | Najnowszym
Pełna lista Skrócona lista Lista alternatywna
1 2 z 2
Następna strona Ostatnia strona
Alarm antydrzemkowy dla kierowcy, Różowy, Non sleep pink alarm, Wake-Up Road Safety For driver safety(CM-86570) Alarm antydrzemkowy, zakładany za ucho, działa w momencie niezamierzonego pochylenia głowy, np. w momencie, kiedy głowa kierowcy opada w momencie zasypiania podczas kierowania samochodem lub innym pojazdem For driver safety, non-sleep is the best choice. Keeps drivers awake! Prevent from fall asleep.
brutto: 10,00 zł / szt.
(netto: 8,13 zł / szt.)
Alarm samochodowy - Uniwersalny - 12V - Autoalarm Super Forteca V055 Homologacja: E20 97RA-01 1416Homologacja ver 151: E20 97RA-01 2372 Funkcje alarmu:- dwa trzy lub cztero przyciskowe piloty z dynamicznie zmiennym kodem kroczącym KEELOQ; - opcja bezobsługowej identyfikacji użytkownika w pojeździe;- funkcja PANIC, - blokowanie samochodu przed odjazdem, wbudowany jedno obwodowy immobiliser; - wyjście do sterowania drugiego obwodu blokady zapłonu ; - sterowanie dowolnym zamkiem centralnym elektrycznym lub pneumatycznym (1/3 sek.); - sterowanie modułami domykania szyb elektrycznych wyjściem 1/3/35 sekund - programowalna funkcja KOMFORT, ryglowanie zamka centralnego w czasie jazdy; - ciche lub głośne sygnalizowanie uzbrajania i rozbrajania alarmu (obsługa z pilota); - automatyczne uzbrojenie alarmu po nieumyślnym rozbrojeniu; - uzbrojenie alarmu bez czujników dodatkowych; - test wyłączników drzwi i krańcówek po 5 lub 44 sekundach (opcja) od włączenia alarmu; - pamięć o alarmie, sygnalizowanie działania alarmu przy rozbrajaniu; - PREALARM – alarm ostrzegawczy - sygnalizacja niedomkniętych drzwi podczas włączania alarmu; - sygnalizacja uszkodzenia czujników podczas włączania alarmu; - uzbrajanie alarmu z uszkodzonym czujnikiem; - tryb serwisowy, - kontrola ilości pilotów wprogramowanych do centrali; - opcja obsługi bezprzewodowych czujników ochrony garażu - opcja bezobsługowej identyfikacji użytkownikaProgramowane opcje dodatkowe w modelu 648:- antynapad (do użytku poza terenem UE)- antyporwanie (do użytku poza terenem UE)- wyłączenie dozbrajania- podwójny impuls zamykania zamka- podwójny impuls otwierania zamka- uaktywnienie funkcji drugiego kanału na wyjściu dodatkowym- zmiana logiki działania wyjścia blokady (aktywna - masa, aktywna - brak masy)- kasowanie dozbrajania impulsem czujników ultradźwiękowych- uzbrajanie linii drzwi po zgaśnięciu oświetlenia- zmiana logiki wejścia drzwi (aktywna - masa, aktywna - brak masy)- przywrócenie ustawień fabrycznych- programowanie kodu PIN- przegląd pamięci ostatnich 5 alarmów  Zestaw zawiera:-dwa piloty-centralka alarmowa-wiązka elektryczna z bezpiecznikami-instrukcja obsługi i montażu-czujnik ultradźwiękowy-syrena dynamiczna z własnym zasilaniem.
Alarm samochodowy VT-100C 12V Uniwersalny, z pasywną syrenką i czujnikiem wstrząsowym, 2 piloty - kpl. Homologacja I Certyfikaty (A-9582) Oferowany alarm samochodowy VT-100C to alarm uniwersalny, z pasywną syrenka alarmową, czujnikiem wstrząsowym i 2 pilotami to system zabezpieczenia samochodu lub innego pojazdu (urządzenia), które można samodzielnie zainstalować, o ile ma się odrobinę pojęcia o instalacji elektrycznej samochodu. Urządzenie posiada certyfikaty CE, FC, TUV Center, DAR, Homologacje E4 Przycisk Funkcje Warunki Nacisnąć jednokrotnie przycisk 1 a. Uzbrojenie i zablokowanie drzwi b. Chwilowe zatrzymanie wyzwalacza alarmu a. Akcesoria (ACC) wyłączone b. Działa sygnał dźwiękowy Nacisnąć przycisk 1, a następnie 3 w ciągu 2 s Uzbrojenie z pomijaniem czujnika wstrząsowego Akcesoria wyłączone Nacisnąć przycisk 1, a następnie 2 w ciągu 2 s Uzbrojenie z pomijaniem czujnika wstrząsowego i wejścia wyzwalania drzwi Akcesoria wyłączone Nacisnąć jednokrotnie przycisk 2 a. Rozbrojenie i odblokowanie drzwi a. Akcesoria wyłączone b. Działa sygnał dźwiękowy Nacisnąć i przytrzymać przycisk 4 przez 3 s Zwolnienie blokady bagażnika Akcesoria wyłączone Nacisnąć jednokrotnie przycisk 1 Nacisnąć i przytrzymać przycisk 3 przez 3 s Nacisnąć i przytrzymać przycisk 3 przez 3 s a. Wyszukiwanie pojazdu b. Zdalne uruchomienie alarmu panicznego   c. Włączenie alarmu przed podnoszeniem pojazdu a. Uzbrojony b. Akcesoria wyłączone   c. Akcesoria włączone Nacisnąć przycisk 3, a następnie 1 w ciągu 2 s uzbrojenie wyciszanie alarmu Akcesoria wyłączone Nacisnąć przycisk 3 następnie 1 w ciągu 2 s rozbrojenie wyciszania alarmu Uzbrojony Naciśnięcie przycisków 3 i 4 przez 3s Podłączenie przewodu brązowo/białego do rozrusznika lub modułu podnoszenia szyb Akcesoria włączone lub akcesoria wyłączone   Uwaga 1.   Proszę odwołać się do powyższej tabeli i następujących instrukcji obsługi odnośnie do wszystkich funkcji. 2.   Proszę podłączyć czerwony przewód (zasilanie) ze skrzynką bezpieczników do akumulatora pojazdu (patrz schemat) 1   2   3   4     Funkcje Uczenie Kodu Włączyć akcesoria (ACC), nacisnąć 5-krotnie przycisk wyłączania układu alarmowego (przycisk parkingowego). Syrena wyda 3-krotnie krótki dźwięk, by wprowadzić tryb uczenia kodu. Następnie nacisnąć w ciągu 10 sekund dowolny przycisk na nadajniku zdalnego sterowania. Wyłączyć akcesoria (ACC), w przeciwnym razie 10 sekund później układ wyjdzie z trybu uczenia kodu, syrena wyda 2 dłuższe dźwięki aby potwierdzić opuszczenie trybu uczenia kodu. Jeżeli ma być zaprogramowany nowy nadajnik zdalnego sterowania, jednocześnie konieczne jest przeprogramowanie wszystkich istniejących nadajników zdalnego sterowania; maksymalnie można zaprogramować do 3 nadajników na jeden moduł.   Uzbrajanie Nacisnąć przycisk 1. Syrena wyda krótki dźwięk, a światła postojowe migną 1 raz. Drzwi zostaną zablokowane po 0,5 s lub 3,5 s (patrz wybór zworki J2) Dioda LED będzie migać 1 raz na sekundę Wyłączyć rozrusznik silnika Jeżeli jakiekolwiek drzwi są otwarte, dioda LED mignie krótko, a następnie syrena wyda 4-krotnie krótki dźwięk w celu powiadomienia. Następnie zostanie pominięty wyzwalacz drzwi. 3 sekundy później zostanie uzbrojony alarm. Jeżeli czujnik wstrząsowy lub czujnik zewnętrzny zostanie wyzwolony w ciągu 3 sekund, obwód zostanie pominięty. Układ uzbroi się samoczynnie ponownie tylko wtedy, gdy czujnik będzie stabilny przez ponad 3 sekundy.   Rozbrajanie Nacisnąć przycisk 2 Syrena wyda 2 krótkie dźwięki, a światła postojowe również migną 2 razy. Jeżeli syrena wyda dźwięk, a światła postojowe migną 3-krotnie, oznacza to, że alarm był uaktywniony. Drzwi zostaną odblokowane po 0,5 s lub po 3,5 s (patrz wybór zworki J2). Włączyć silnik   Uzbrajanie/Rozbrajanie Wyciszania Nacisnąć jednokrotnie przycisk 3, a następnie nacisnąć jednokrotnie przycisk 1 w ciągu 2 sekund, aby włączyć uzbrajanie wyciszania. Nacisnąć jednokrotnie przycisk 3, a następnie nacisnąć jednokrotnie przycisk 2 w ciągu 2 sekund, aby włączyć rozbrajanie wyciszania.   Rozbrajanie Awaryjne - Przesterowanie Jeżeli nadajnik zdalnego sterowania zawiedzie lub zostanie utracony, gdy alarm jest uzbrojony, albo jeżeli układ jest w trybie alarmu przy podnoszeniu pojazdu, proszę wykonać następujące kroki: Włączyć akcesoria (ACC) Nacisnąć jednokrotnie przycisk parkingowego przez 1 sekundę, syrena wyda 4 krótkie dźwięki, a światła postojowe migną 4 razy, co wskazuje, że układ jest rozbrojony lub opuszcza tryb alarmu przy podnoszeniu pojazdu.   Alarm Paniczny Gdy akcesoria są wyłączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk 3 przez 3 sekundy, syrena wyda dźwięk, a światła postojowe będą migać przez 30 sekund. Nacisnąć przycisk 1 lub 2, aby wyłączyć alarm paniczny.   Wyszukiwanie Samochodu Przy uzbrajaniu nacisnąć jednokrotnie przycisk 1, syrena wyda 10 krótkich dźwięków, a światła postojowe migną 10-krotnie. Nacisnąć przycisk 1 lub 2, aby zatrzymać działanie wyszukiwania samochodu.   Czujnik Wstrząsowy Czułość jest regulowana. W przypadku wykrycia lekkiego wstrząsu, syrena wyda 5 krótkich dźwięków, a światła postojowe migną dwukrotnie dla ostrzeżenia. W przypadku wykrycia silnego wstrząsu, syrena będzie wydawać dźwięk, a światła postojowe będą migać przez 30 sekund.   Tryb alarmu przy podnoszeniu samochodu (patrz wybór zworki J4) Układ umożliwia wybór jednego z 2 trybów alarmu przy podnoszeniu samochodu. W przypadku TRYBU 1 są trzy możliwości włączenia trybu alarmu przy podnoszeniu samochodu: Po włączeniu akcesoriów (ACC), układ wprowadzi natychmiast tryb alarmu przy podnoszeniu samochodu. Jednokrotne naciśnięcie przycisku 1 nadajnika zdalnego sterowania lub naciśnięcie i przytrzymanie wyłącznika parkingowego przez 1 sekundę w ciągu 10 sekund, spowoduje pomijanie czynności włączenia akcesoriów, a układ wyjdzie z trybu alarmu przy podnoszeniu pojazdu. Opuszczenie trybu alarmu przy podnoszeniu pojazdu zostanie potwierdzone pojedynczym krótkim dźwiękiem syreny i mignięciem świateł postojowych. Jednak po upłynięciu 10 sekund układ może wyjść z trybu alarmu przy podnoszeniu pojazdu tylko poprzez wykonanie procedury rozbrajania awaryjnego. Następnie syrena wyda 4 krótkie dźwięki, a światła postojowe migną 4 razy, aby potwierdzić, że układ opuścił tryb alarmu przy podnoszeniu samochodu. Gdy akcesoria są włączone, naciśnięcie przycisku 3 i przytrzymanie go przez 3 sekundy uaktywni alarm przy podnoszeniu pojazdu. Gdy akcesoria są włączone, po otwarciu drzwi układ wprowadzi tryb ostrzegania przed podniesieniem pojazdu.  Jednokrotne naciśnięcie przycisku 1 na nadajniku zdalnego sterowania lub naciśnięcie i przytrzymanie przycisku parkingowego przez 1 sekundę, w ciągu 10 sekund od otwarcia drzwi spowoduje pominięcie czynności otwarcia drzwi, a układ wyjdzie z trybu alarmu przy podnoszeniu pojazdu. Jednak po upłynięciu 10 sekund wyjście z trybu alarmu przy podnoszeniu pojazdu będzie możliwe tylko przez procedurę rozbrajania awaryjnego. Następnie syrena wyda 4 krótkie dźwięki, a światła postojowe migną 4 razy, aby potwierdzić, że układ opuścił tryb alarmu przy podnoszeniu samochodu.   W Trybie 2 występują dwa sposoby wprowadzenia trybu alarmu przy podnoszeniu pojazdu: Sposoby przedstawione powyżej w punktach „b” i „c” są zawsze dostępne dla TRYBU 2.     Sygnalizowanie Alarmu Przy Podniesieniem Pojazdu (Patrz Wybór zworki J3 i J4)   Gdy układ uruchamia alarm przy podniesieniu pojazdu: Od chwili rozpoczęcia do 15 sekund nic się nie dzieje. Od 16 do 30 sekund, dioda LED będzie powoli migać Od 31 do 45 sekund, dioda LED będzie migać szybko, a syrena będzie wydawać krótki dźwięk co 2 sekundy. Od 46 do 70 sekund, dioda LED będzie migać szybko, a syrena będzie wydawać krótki dźwięk co 1 sekundę. Po 70 sekundach syrena będzie wydawać dźwięk, a światła postojowe będą migać w sposób ciągły. Przewód uzbrajający wyprowadzi ujemny prąd 300 mA. Po wyłączeniu akcesoriów, syrena będzie wydawać dźwięk, a światła postojowe będą migać przez 3 minuty przed zatrzymaniem. Włączyć ponownie akcesoria (ACC) bez opuszczania trybu alarmu przy podniesieniu pojazdu, ponownie włączy się syrena, a światła postojowe będą migać w sposób ciągły.   Wychodzenie z Trybu Alarmu Przy Podniesieniu Pojazdu:   Proszę zastosować procedury rozbrajania awaryjnego. (tytuł nieczytelny) Gdy alarm jest rozbrojony, to jeżeli nie zostaną włączone akcesoria (ACC) i nie zostaną otwarte drzwi, 30 sekund później układ zostanie automatycznie uzbrojony ponownie przy zamkniętych drzwiach. Jeżeli akcesoria są wyłączone, układ zostanie automatycznie uzbrojony ponownie przy zamkniętych drzwiach, po zamknięciu ostatnich drzwi.   Zwalnianie Bagażnika Gdy akcesoria są wyłączone, a układ jest w trybie rozbrojonym, nacisnąć przycisk 4 na 3 sekundy, aby zwolnić bagażnik. Gdy alarm jest uzbrojony, nacisnąć przycisk 4 na 3 sekundy aby zwolnić bagażnik; jednocześnie zostanie rozbrojony układ.   Tryb Parkingowego Gdy układ jest rozbrojony, nacisnąć jednokrotnie przycisk 3, po czym nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk 4. Alternatywnie gdy akcesoria są włączone, nacisnąć i przytrzymać przełącznik parkingowego przez 5 sekund. Dioda LED będzie stale podświetlona nawet przy wyłączonych akcesoriach, a syrena wyda 5 krótkich dźwięków, co wskazuje wprowadzenie trybu parkingowego przez układ. W trybie parkingowego światła postojowe migną 2 razy przy odblokowaniu drzwi, natomiast migną 1 raz przy zablokowaniu drzwi. Wyjście z trybu parkingowego: przy włączonych akcesoriach nacisnąć jednokrotnie przycisk 3, po czym nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk 4. Alternatywnie przy włączonych akcesoriach nacisnąć i przytrzymać przełącznik trybu parkingowego przez 5 sekund. Dioda LED wówczas zgaśnie, a syrena wyda 2 krótkie dźwięki, po czym układ wyjdzie z trybu parkingowego.   Blokowanie/Odblokowanie Drzwi Wyłącznikiem Zapłonu Włączyć zapłon, aby zablokować drzwi w ciągu 1 sekundy. Wyłączyć zapłon, aby natychmiast odblokować drzwi.   Zworka Tryb (zamknięta) Domyślnie Tryb (otwarta) Wersje J1: Pasywne uzbrajanie / aktywne uzbrajanie   Uzbrajanie pasywne   Uzbrajanie aktywne J2: regulator czasowy zablokowania / odblokowania   0,5 s   3,5 s J3: Alarm przy podnoszeniu pojazdu   Tak   Nie J4: Tryb alarmu przy podnoszeniu pojazdu   Tryb 1   Tryb 2   Sygnalizacja Stany diody LED: Uzbrajanie: Dioda LED miga powoli, w tempie 1 raz na sekundę Tryb ponownego uzbrajania: Dioda LED miga szybko Tryb parkingowego: Dioda LED świeci w sposób ciągły   Dźwięk alarmowy syreny i miganie alarmowe świateł postojowych W trybie uzbrojonym, światła parkingowe będą migać przez 30 sekund, a syrena będzie wydawać dźwięk przez 30 sekund, jeżeli alarm zostanie wyzwolony. Następnie strefa wyzwalania jest pomijana.   Schemat połączeń  
brutto: 200,00 zł / szt.
(netto: 162,60 zł / szt.)
Alarm sensorowy z czujnikiem ruchu 110˚ - Alarm domowy, Intruder, Infrared remote alarm, Dźwiękowy sygnalizator wejścia 105dB z sensorem ruchu, uniwersalny 6V, z 2 pilotami zdalnego sterowania (YL-105)Alarm domowy z czujnikiem ruchu - Czujnik Dźwiękowy    Wiele dźwięków - System wykrywania ruchu o koncie widzenia 110˚ Home Securitty YL-105   Zasilanie; 6V Baterie 4xAA (R6) z gniazdem do zasilania 230/6V   Alarm posiada 2,pilotami zdalnego sterowania   SPECYFIKACJA: - 2 piloty; - zasilanie 4 x baterie R6 1,5V; - uchwyt do mocowania na ścianie; - gniazdo do podłączenia zasilacza; - głośność 105dB;   Łatwy montaż i bezproblemowe użytkowanie. Do wielu zastosowań amatorskich i profesjonalnych. Czujnik po włączeniu uzbraja się w około 15s, co pozwala spokojnie opuścić pomieszczenie. Po wykryciu ruch alarm włącza się z opóźnieniem około 5s, co daje możliwość na wyłączenie urządzenia przed jego uruchomieniem i nie narażanie się na ogłuszenie.   WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE CZUJKI poprzez naciśnięcie guzika w pilocie. W zestawie 2 piloty jak na foto :   Kluczowe cechy Bezpieczeństwo w domu system alarmowy na podczerwień z pilota ruchu wykrywa ruch na intruza w pokoju lub domu. gdy system uruchamia się, zabrzmi w 105dB i dźwięk alarmu ostatnio w 30 sekundy. ten system alarmowy za pomocą czujników podczerwieni podwójny ze szczególnym podczerwieni układu scalonego, mają niską fałszywych alarmów, wysoką niezawodność, charakterystyki wydajności wysokie koszty, nadaje się do domu, biura, ogrodu i sklepów ulicy i inne miejsca z anty-kradzieży lub napadu.Cechybezprzewodowej, detektor podczerwieni, aktywowany ruchemobejmują 2 bezpośrednie podczerwieni pilota zdalnego sterowania, należy użyć go bezpośrednio skierowane do czujnikaMontaż jednostki regulowane105 dB głośnośćSzeroki kąt 110 stopniObszar detekcji: 10m / 30 stóp długości i szerokości 110 stopniAlarm zasilania: 4 x 1.5V baterie AA lub 6 V DC (brak w zestawie)Pilot zdalnego sterowania Zasilanie: baterie 3 x AG13 (w komplecie)Waga opakowania: 0,275 kgRozmiar opakowania: 29,5xx18,5x5cmPakiet zawiera1 x czujnik alarmu2 x pilot zdalnego sterowania1 x uchwyt GóraProdukt fabrycznie nowy.   Specifications   YL105 Infrared remote alarm 1)material:ABS 2)output voltage:DC6V 3)Remote distance:4-5m,Detection range:Angle of 110 degrees   YL105 Infrared remote alarm   Number: BW0502039   feature:   1.material:ABS2.output voltage:DC6V3.Remote distance: 4-5 m,Detection range: 0-6 meters (applicable temperature 0-25 degrees)4.Detection range:Angle of 110 degrees5.Power: 4 x AA batteries (not included) for receiver6.Used for family ,office and courtyard etc.7.Strong Reliability and low misinformation rate.8.Include:2 direct infrared remote control,A bracket,remote infrared alarm9.Unit weight: 213.9g   alarm, car security, home security, intruder alarm, remote controlled, sensor ruchu, czujnik ruchu, dźwiękowy sensor ruchu, Odcięcie paliwa, antynapad, odcięcie zapłonu, sensor antynapadowy, czujnik odcinający paliwo, czujniki, sensory, alarm, alarm samochodowy, car protect, ochrona antynapadowa, blokada samochodu, blokada zapłonu, blokada paliwa, zablokowanie paliwa, zablokowanie zapłonu, włącznik napadowy, wyłącznik napadowy, Moduł odcinający dopływ paliwa - Antynapadowy - Włącznik / Wyłacznik sensorowy - antynapadowy, blokada AG161 YL-105,
Czujnik dymu z sensorem fotoelektronicznym i alarmem dźwiękowym - 9V - test VdS (UNITEC 46771X) Diodowy wskaźnik funkcjonowania – fotoelektroniczna czujka dymu, wywołująca alarm po pojawieniu się dymu w zasięgu działania czujnika. Prosty, bezprzewodowy montaż powierzchniowy. Dźwiękowa sygnalizacja konieczności wymiany baterii zasilającej. Dane techniczne: - Głośność: 85dB, - Zasilanie: bateria 9V (bateria typ 6F 9V) - Atest CE, testy VdS.   Uwaga Czujnik dymu UNITEC 46771X nie jest dostosowany do używania baterii litowych, akumulatorków ani zasilania sieciowego – tylko baterie Użycie baterii litowych grozi wybuchem. czujnik dymu, czujnik gazu, czujnik dwutlenku węgla,
brutto: 40,00 zł / szt.
(netto: 32,52 zł / szt.)
Czujnik mikrofalowy alarmu samochodowego - Mikrowave sensor - Uniwersalny - z diodą sygnalizacyjną - 12V (BW-001981) Wymiary: 80x60x18mm   Przewód 3-żyłowy zakończony mikrowtyczkami jedna do czujnika, druga do centralki alarmu samochodowego. Czujniki mikrofalowe ruchu sprawdzają się wszędzie tam, gdzie zastosowanie czujników ultradźwiękowych nie jest wystarczające. Czujnik mikrofalowy wytwarza pole mikrofalowe, które nie jest tak mocno ograniczane przez wnętrze samochodu, jak ultradźwięki. Dzięki temu, czujnik mikrofalowy może chronić zarówno wnętrze auta jak i jego najbliższe otoczenie. Taki detektor świetnie sprawdza się jako czujnik prealarmowy, czyli ostrzegający. W takiej konfiguracji, jego ewentualne wzbudzenie nie wywołuje pełnego cyklu alarmowego, a jedynie krótkie i nieuciążliwe ostrzeżenie syreną alarmową. Czujnik mikrofalowy sprawdzi się znacznie lepiej w samochodzie z otwartym nadwoziem typu kabriolet niż czujniki ultradźwiękowe, które to z całą pewnością bardzo często by się wzbudzały.   Na rynku polskim spotyka się głównie dwa rodzaje czujnika mikrofalowego: 1) jednostrefowy i 2) dwustrefowy 1) Czujnik jednostrefowy wytwarza wokół siebie jedną strefę ochronną, której naruszenie powoduje wyzwolenie wyjścia (sygnał masy) i pobudzenie alarmu lub prealarmu. 2) Czujnik dwustrefowy, jak sugeruje nazwa, wytwarza dwie strefy ochronne i w związku z tym posiada dwa wyjścia wyzwalające. W tym przypadku jedna strefa (wewnętrzna) w przypadku naruszenia wzbudza alarm, a druga strefa (zewnętrzna) w przypadku naruszenia wzbudza prealarm.   Czujniki Mikrofalowe są łatwe do zamontowania ponieważ składają się z jednego modułu, który można zamontować centralnie w samochodzie, najczęściej w tunelu pod plastikiem dźwigni zmiany biegów lub pod podsufitką. Nie ma konieczności rozkładania mikrofonów, jak to ma miejsce w przypadku czujników ultradźwiękowych. Niestety, nie ma róży bez kolców, czujniki mikrofalowe dość ciężko się regulują i są bardzo „kapryśne”. Ich czułość i zasięg działania może się zmieniać w zależności od warunków atmosferycznych lub otoczenia np. dużych metalowych bram lub innych pojazdów. Zapewne z tego to właśnie powodu czujniki mikrofalowe nie są tak popularne jak stabilniejsze czujniki ultradźwiękowe.   Napięcie zasilania czujników mikrofalowych dostosowane jest do samochodowych instalacji elektrycznych i wynosi 12V Pobór prądu w dobrej jakości czujnikach nie powinien przekraczać 8mA (czuwanie). Wyjście, to standardowo impuls masy o obciążalności ok. 100mA.   Mikrofalowy czujnik ruchu wykrywa ruch przedmiotów zarówno wewnątrz jak i poza kabiną pojazdu. Czujnik nie reaguje na warunki atmosferyczne takie jak podmuchy wiatru, skoki temperatury czy hałas. Posiada płynną regulację czułości. Obie strefy czujnika mają regulację niezależną. Strefę wewnętrzną podłączamy pod linię alarmową - naruszenie jej wywoła alarm. Strefę wewnętrzną należy wyregulować tak, by zasięgiem ograniczyć ją do wnętrza pojazdu. Strefę zewnętrzną podłączamy pod linię prealarmową, naruszenie jej wywoła serię sygnałów ostrzegawczych. Zadaniem strefy zewnętrznej jest ochrona auta z zewnątrz oraz odstraszenie potencjalnych amatorów naszych lusterek :-). Złodziej podchodząc do auta wzbudzi serię sygnałów dźwiękowych i najprawdopodobniej poszuka sobie auta bez tego typu zabezpieczeń.   Microwave sensor 1. The Microwave Sensor uses radar technology to detect the disturbance of, or mass movement in its field of operation. Detection produces a contact closure. This technology is resistant to false detentions caused environmental condition. 2. Its small size allows the Microwave Sensor to be mounted almost anywhere. In addition,microwave technology does not require line of sight like most infrared units. This allows the Microwave Sensor be hidden behind plastic,wood, fiberglass, cloth, glass, etc and not effect the aesthetics of your installation 3 .Designed to provide intrusion detection for soft-top and convertible vehicles. Microwave fields are not effected by movement of air or heat, so allowing ventilation** through the vehicle will not cause false alarms. Microwave sensors can also be used to enhance the protect to tin-top vehicles, expensive car stereo equipment and seat covers are the usual targets for thieves.   The sensor establishes a self contained perimeter, which when broken will transmit a trigger signal to any connected any car alarm system.with negative trigger Wiring RED : +12V or alarm's postive armed output Black: connect to ground Blue : connect to instant trigger Aux-input of alarm.
Czujnik tłuczonego szkła, Czujnik tłuczonej szyby, Czujniki wysokich dźwięków, Czujnik alarmu samochodowego (BW-001979)Czujnik alarmu samochodowego - czujnik tłuczonego szkła - Czujnik tłuczonej szyby - Czujnik wysokich dźwieków
brutto: 45,00 zł / szt.
(netto: 36,59 zł / szt.)
Czujnik uderzeniowy z regulacją czułości, Czujnik alarmu samochodowego (BW-001980)Napięcie: DC: 12V +/-2VNatężenie statyczne: 0,5mANatężenie dynamiczne: 3mA Temperatura pracy: -15 C-- +70C   Wymiary: 56x51x22mm  
brutto: 25,00 zł / szt.
(netto: 20,33 zł / szt.)
Czujnik włamaniowy, Moduł podłączenia oświetlenia drzwi do autoalarmu, Moduł podłączenia Oświetlenia wewnętrznego do autoalarmu, Czujnik alarmu samochodowego (BW-005016)Czujnik włamaniowy - Moduł podłączenia wyjścia drzwi autoalarmu do wewnętrznego oświetlenia pojazdu Moduł - Czujnik współpracujący z systemem alarmowym samochodu i innych pomieszczeń, w których zamontowany jest system automatycznego zapalania się światła w momencie np. otwarcia drzwi do pomieszczenia. Czujnik aktywuje alarm samochodu (pomieszczenia) w przypadku otwarcia drzwi wejściowych, przed rozbrojeniem alarmu, np. podczas włamania się do samochodu (pomieszczenia) poprzez wyłamanie zamków i otwarcie drzwi samochodu (pomieszczenia), klapy bagażnika czy pokrywy silnika, co powoduje automatyczne włączenie świateł wewnątrz samochodu (pomieszczenia). Przesyłka – Koperta 0,350kg   moduł autoalarmu, moduł, czujnik, czujnik alarmu, czujnik włączenia światła, światło wewnętrzne, moduł alarmowy, alarm, uruchomienie alarmu, moduł alarmu samochodowego, aktywacja alarmu, czujnik włamaniowy, czujnik ruchu, czujnik ultradźwiękowy ruchu, ultradźwiękowy czujniki ruchu, alarm, alarm samochodowy, czujnik alarmu, sensor alarmu, sensory, czujniki alarmowe,
brutto: 15,00 zł / szt.
(netto: 12,20 zł / szt.)
Czujniki ruchu, Czujniki Ultradźwiękowe ruchu, Czujniki kompactowe, podwójne z regulacja czułosci, do alarmu samochodowego - kpl. (BW-001978)Czujnik ruchu alarmu samochodowego - kompact - podwójny z regulacją czułości.
brutto: 60,00 zł / szt.
(netto: 48,78 zł / szt.)
Czujniki ruchu, Ultradźwiękowe czujniki ruchu CR2, Czujniki alarmu samochodowego - Sensory ruchu, Czarne, Para (BW-001482) Dane techniczne Napięcie zasilania: 10÷15V Pobór prądu: ok. 10mA Temperaturowy zakres pracy: -35°C ÷ +80°C Sygnał wyjściowy: - masa przy wzbudzeniu max. 30mA przez 0,8s Zalecenia montażowe: Najlepszym miejscem zamontowania nadajnika i odbiornika są narożne miejsca w kabinie samochodu przy przedniej szybie, blisko podsufitki. Przewody połączeniowe nadajnika i odbiornika należy przeprowadzić pod elementami tapicerki i połączyć z częścią elektroniczną czujnika. UWAGA Nie wolno pomylić nadajnika z odbiornikiem Regulacja czujnika ultradźwiękowego: Czujnik powinien reagować na włożenie ręki przez uchyloną szybę w samochodzie. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej czułości należy przeprowadzić korekcję potencjometrem regulacji (przekręcenie potencjometru zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje wzrost czułości, natomiast przekręcenie w kierunku przeciwnym zmniejsza czułość). Zbyt czułe ustawienie czujnika może powodować jego wzbudzanie się od wiatru dostającego się do samochodu, np. nawiewem powietrza.   czujnik ruchu, czujnik ultradźwiękowy ruchu, ultradźwiękowy czujniki ruchu, alarm, alarm samochodowy, czujnik alarmu, sensor alarmu, sensory, czujniki alarmowe,
brutto: 65,00 zł / kpl.
(netto: 52,85 zł / kpl.)
Czujniki ruchu, Ultradźwiękowe czujniki ruchu CR2, Czujniki alarmu samochodowego - Sensory ruchu, Szare, Para (BW-001478) Dane techniczne Napięcie zasilania: 10÷15V Pobór prądu: ok. 10mA Temperaturowy zakres pracy: -35°C ÷ +80°C Sygnał wyjściowy: - masa przy wzbudzeniu max. 30mA przez 0,8s Zalecenia montażowe: Najlepszym miejscem zamontowania nadajnika i odbiornika są narożne miejsca w kabinie samochodu przy przedniej szybie, blisko podsufitki. Przewody połączeniowe nadajnika i odbiornika należy przeprowadzić pod elementami tapicerki i połączyć z częścią elektroniczną czujnika. UWAGA Nie wolno pomylić nadajnika z odbiornikiem Regulacja czujnika ultradźwiękowego: Czujnik powinien reagować na włożenie ręki przez uchyloną szybę w samochodzie. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej czułości należy przeprowadzić korekcję potencjometrem regulacji (przekręcenie potencjometru zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powoduje wzrost czułości, natomiast przekręcenie w kierunku przeciwnym zmniejsza czułość). Zbyt czułe ustawienie czujnika może powodować jego wzbudzanie się od wiatru dostającego się do samochodu, np. nawiewem powietrza.   czujnik ruchu, czujnik ultradźwiękowy ruchu, ultradźwiękowy czujniki ruchu, alarm, alarm samochodowy, czujnik alarmu, sensor alarmu, sensory, czujniki alarmowe,
brutto: 60,00 zł / szt.
(netto: 48,78 zł / szt.)
Elektroniczny Licznik czasu jazdy z alarmem, Travel Time Timer, Truck Driver Big Timer, Truck Timer "Digital" With Alarm, Maximum 20 Hours (All Ride 2011949 CM-30869) Niezbędny dla każdego zawodowego kierowcy Umożliwia ustawianie czasu jazdy na np.4 godziny, a po upływie tego czasu rozlegnie się alarm, informujący, że powinieneś się zatrzymac i zrobić sobie przerwę Timer można ustawić na maksymalnie 20 godzin Zasilanie – 1 bateri AAA (R3), mały paluszek – brak w zestawie Mocowany na obustronną naklejkę lub magnes   Large display truck driving timer, this is designed to remind drivers when to stop. This product is a great way of making sure you stay legal on the road. Features: - Big digit countdown timer; - 19hr 59min max countdown; - Extra large display; - Extra loud time-up bleep; - Magnetic and clip mounting; - Start/Pause function; - Simple to operate; - In black; - Requires 1x1.5V AAA Battery (R3 mały paluszek), not included. Please note that this is not in original packaging but is an unused All Ride Product
brutto: 35,00 zł / szt.
(netto: 28,46 zł / szt.)
Odcięcie paliwa, Elektrozawór odcinający dopływ paliwa, zabezpieczający przed uruchomieniem silnika, Uniwersalny, Antykradzieżowy, do gaźników, wtrysku i diesla (BW-001503)Elektrozawór to urządzenie sterowane elektrycznie, odcinające dopływ paliwa: - w systemie gaźnikowym; - z wtryskiem; - w dieslu. Waga elektrozaworu – kompletu – 210g Produkt w opcji „Na zamówienie” = Przedpłata Długość całkowita elektrozaworu – 18,5cm _wymiar obejmuje króćce na wężyk z paliwem 2 x po 1cm, o średnicy Ø8mm Elektrozawór odcinający dopływ paliwa może być zastosowany w samochodach z silnikiem diesla, benzynowym i gaźnikowym. Elektrozawór sterowany jest za pomocą ukrytego włącznika, blokadą elektroniczną lub autoalarmem – do wyboru przez montującego. Montaż elektrozaworu jest prosty i możliwy do samodzielnego zamontowania przez osoby potrafiące odnaleźć w samochodzie wiązki przewodów umożliwiające podłączenie zasilania elektrozaworu do wybranego przez siebie obwodu (patrz opcje wyżej) Elektrozawór skutecznie chroni samochód przed złodziejami, poprzez uniemożliwienie uruchomienia silnika, spowodowane brakiem dopływu paliwa. W skład zestawu wchodzi:1. Elektrozawór.2. Filtr.3. Obejmy instalacyjne. elektrozawór, elektrozawór paliwa, odcięcie paliwa, elektrozawór antykradzieżowy, zawór odcinający paliwo, elektrozawór, zawór, odcięcie, odcięcie paliwa, zawór antykradzieżowy, zabezpieczenie, zabezpieczenie antykradzieżowe, zabezpieczyć, zabezpieczenie, R-210K3 BW-001503
brutto: 100,00 zł / szt.
(netto: 81,30 zł / szt.)
Moduł podłączenia kierunkowskazów do alarmu samochodowego - bezpośredni, Uniwersalny (BW-005017)Funcja migania kierunkowskazów podczas uzbrajania i rozbrajania alarmu samochodowego
brutto: 59,00 zł / szt.
(netto: 47,97 zł / szt.)
Moduł Podłączenia kontaktów drzwi Skoda Fabia - Moduł kontaktowy (BW-005015)Czujnik włamaniowy, Moduł podłączenia oświetlenia drzwi do autoalarmu, Moduł podłączenia Oświetlenia wewnętrznego do autoalarmu, Czujnik alarmu samochodowegoPodłączenie kontaktów drzwi Skoda Fabia, moduł podłączenia kontaktów drzwi
brutto: 15,00 zł / szt.
(netto: 12,20 zł / szt.)
Stacyjka alarmowa T1 - Uniwersalna - z 2 kluczykami
brutto: 8,00 zł / szt.
(netto: 6,50 zł / szt.)
Stacyjka alarmowa T2 - Uniwersalna - z 2 kluczykami
brutto: 7,00 zł / szt.
(netto: 5,69 zł / szt.)
Syrena alarmowa 1-tonowa, 12V/20W, Pasywna, UNI, Tuba generująca dźwięk 1 syreny trwającym do momentu wyłączenia alarmu – 1szt. (BW-001986) Wymiary syrenki - tuby: - Średnica tuby Ǿ102/69mm - Głębokość tuby – 100mm - Wysokość z regulowanym uchwytem – 95mm – regulacja kąta pochylenia tuby ok. 60°. Dane techniczne: - Impedancja cewki - 8Ώ (Ohm); - Średnica cewki - Ǿ 25,4mm; - Napięcie znamionowe - 12VDC; - Napięcie robocze - 9~16VDC; -  Moc -20W; - Natężenie dźwięku (min. S.P.L) - 112 +/- 3dB; - Pobór prądu w czasie wzbudzenia - 750~1000mA; - Ilość tonów – 1 (jeden dźwięk syreny) ; - Temperatura pracy - -40 ~ +85°C Syrenka 12V o mocy 20W generująca dźwięki 1 syreny trwający do momentu wyłączenia (dezaktywowania) alarmu.Syrenka zasilana jest napięciem 12V, podawanym z centralki alarmu samochodowego. Montaż tuby za pomocą 3 śrub/wkrętów o do Ǿ6mm do uchwytu z regulacją kata pochylenia tuby. syrena, syrenka, alarm, alarmowy, syrenka alarmu, syrenka alarmowa, piezo alarm, piezo buzer, piezobuzer, piezoalarm,
brutto: 25,00 zł / szt.
(netto: 20,33 zł / szt.)
Syrena alarmowa 6-tonowa, 12V/20W, Pasywna, UNI, Tuba generująca dźwięk 6 syren (6 tonów) w cyklu ok. 20 sekundowym, powtarzającym się do momentu wyłączenia alarm – 1szt. (BW-008748) Wymiary syrenki - tuby: - Średnica tuby Ǿ102/69mm - Głębokość tuby – 100mm - Wysokość z regulowanym uchwytem – 95mm – regulacja kąta pochylenia tuby ok. 60°. Dane techniczne: - Impedancja cewki - 8Ώ (Ohm); - Średnica cewki - Ǿ 25,4mm; - Napięcie znamionowe - 12VDC; - Napięcie robocze - 9~16VDC; -  Moc -20W; - Natężenie dźwięku (min. S.P.L) - 112 +/- 3dB; - Pobór prądu w czasie wzbudzenia - 750~1000mA; - Ilość tonów – 6 w cyklu ok. 20 sekundowym ; - Temperatura pracy - -40 ~ +85°C Syrenka 12V o mocy 20W generująca dźwięki 6 różnych syren, w cyklu około 20 sekundowym, powtarzającym się aż do momentu wyłączenia (dezaktywowania) alarmu. Syrenka zasilana jest napięciem 12V, podawanym z centralki alarmu samochodowego. Montaż tuby za pomocą 3 śrub/wkrętów o do Ǿ6mm do uchwytu z regulacją kata pochylenia tuby.   syrena, syrenka, alarm, alarmowy, syrenka alarmu, syrenka alarmowa
brutto: 35,00 zł / szt.
(netto: 28,46 zł / szt.)
Syrenka alarmu aktywna, Uniwersalna, 58x58x82mm, 12V/20W, 1-tonowa, Aktywna = z własnym zasilaniem  (BW-001988) Wymiary syrenki: - Szerokość x wysokość - 58x58mm z otworem Ǿ 50mm, - Głębokość – 72/82m (ze stacyjką) - Wysokość z uchwytem montażowym – 80mm, uchwyt montażowy umożliwia ustawienie kąta pochylenia około 75°. Mocowanie syrenki na 3 śrubki/wkręty o średnicy do Ǿ6mm Dane techniczne syrenki: - Impedancja cewki: 8Ώ (Ohm); - Średnica cewki: Ǿ18.3mm; - Napięcie znamionowe: 12VDC; - Napięcie robocze: 9~16VDC; - Moc:20W; - Natężenie dźwięku (Min. S.P.L): 108 +/- 3dB; - Pobór prądu w czasie wzbudzenia: 800~1000mA; - Ilość tonów: 1; - Temperatura pracy: -40 ~ +50°C   Syrenka ma wbudowany akumulator, co powoduje, że w chwili odłączenia zasilania w samochodzie, np. po zdjęciu klemy z akumulatora, syrenka uruchamia się, emitując sygnał, alarmując właściciela, że ktoś niepowołany włamał się do samochodu i odłączył zasilanie z akumulatora, np. w celu unieruchomienia systemu alarmowego. Do dezaktywacji syrenki, tj. odłączenia jej własnego zasilania, potrzebny jest kluczyk do jej stacyjki, za pomocą którego odcina się zasilanie własne syrenki i uniemożliwia jej zadziałanie, np. podczas kontrolowanego przez właściciela pojazdu demontażu akumulatora. Należy pamiętać o ponownym aktywowaniu syrenki (przekręcenie kluczyka w stacyjce syrenki) w celu jej odblokowania i umożliwienia jej zadziałania, w przypadku aktywowania się alarmu w samochodzie. syrena, syrenka, alarm, alarmowy, syrenka alarmu, syrenka alarmowa, piezo alarm, piezo buzer, piezobuzer, piezoalarm
brutto: 45,00 zł / szt.
(netto: 36,59 zł / szt.)
Syrenka alarmu aktywna, Uniwersalna, 58x58x82mm, 12V/20W, 1-tonowa, Aktywna = z własnym zasilaniem (BW-001989) Wymiary syrenki: - Szerokość x wysokość - 58x58mm z otworem Ǿ 50mm, - Głębokość – 72/82m  (ze stacyjką) - Wysokość z uchwytem montażowym – 80mm, uchwyt montażowy umozliwia ustawienie kąta pochylenia około 75°. Mocowanie syrenki na 3 śrubki/wkręty o średnicy do Ǿ6mm Dane techniczne syrenki: - Impedancja cewki: 8Ώ (Ohm); - Średnica cewki: Ǿ18.3mm; - Napięcie znamionowe: 12VDC; - Napięcie robocze: 9~16VDC; - Moc:20W; - Natężenie dźwięku (Min. S.P.L): 108 +/- 3dB; - Pobór prądu w czasie wzbudzenia: 800~1000mA; - Ilość tonów: 1; - Temperatura pracy: -40 ~ +50°C   Syrenka ma wbudowany akumulator, co powoduje, że w chwili odłączenia zasilania w samochodzie, np. po zdjęciu klemy z akumulatora, syrenka uruchamia się, emitując sygnał, alarmując właściciela, że ktoś niepowołany włamał się do samochodu i odłączył zasilanie z akumulatora, np. w celu unieruchomienia systemu alarmowego. Do dezaktywacji syrenki, tj. odłączenia jej własnego zasilania, potrzebny jest kluczyk do jej stacyjki, za pomocą którego odcina się zasilanie własne syrenki i uniemożliwia jej zadziałanie, np. podczas kontrolowanego przez właściciela pojazdu demontażu akumulatora. Należy pamiętać o ponownym aktywowaniu syrenki (przekręcenie kluczyka w stacyjce syrenki) w celu jej odblokowania i umożliwienia jej zadziałania, w przypadku aktywowania się alarmu w samochodzie. syrena, syrenka, alarm, alarmowy, syrenka alarmu, syrenka alarmowa, piezo alarm, piezo buzer, piezobuzer, piezoalarm
Syrenka alarmu do motocykli, Piezoelektryczna, Ǿ55mm, Uniwersalna, 12V, 1-tonowa, Pasywna, bez własnego zasilania - 1szt. (BW-001992) Wymiary syrenki: - Średnica - Ǿ55mm - Głębokość  – 29mm - Wysokość z uchwytem – 63mm – plastikowy płaskownik z otworami 2x Ǿ4 – bez  regulacji kąta pochylenia syrenki.   syrena, syrenka, alarm, alarmowy, syrenka alarmu, syrenka alarmowa, piezo alarm, piezo buzer, piezobuzer, piezoalarm,
brutto: 15,00 zł / szt.
(netto: 12,20 zł / szt.)
Syrenka alarmu do motocykli, Piezoelektryczna, Ǿ55mm, Uniwersalna, 12V/10W, 1-tonowa, Pasywna, bez własnego zasilania - 1szt.(BW-008747) Wymiary syrenki: - Średnica - Ǿ55mm - Głębokość  – 55mm - Wysokość z uchwytem – 72mm, metalowy płaskownik z otworami 2x Ǿ4 i 1xǾ6mm – bez  regulacji kąta pochylenia syrenki.   syrena, syrenka, alarm, alarmowy, syrenka alarmu, syrenka alarmowa, piezo alarm, piezo buzer, piezobuzer, piezoalarm,
brutto: 20,00 zł / szt.
(netto: 16,26 zł / szt.)
Syrenka alarmu Pasywna, Uniwersalna, 58x58x72mm, 12V/20W, 1-tonowa, Pasywna = bez własnego zasilania (BW-002677) Wymiary syrenki: - Szerokość x wysokość - 58x58mm z otworem Ǿ 50mm, - Głębokość – 72mm; - Wysokość z uchwytem montażowym – 76mm, uchwyt montażowy umożliwia ustawienie kąta pochylenia około 75°. Mocowanie syrenki na 3 śrubki/wkręty o średnicy do Ǿ6mm Dane techniczne syrenki: - Impedancja cewki: 8Ώ (Ohm); - Średnica cewki: Ǿ18.3mm; - Napięcie znamionowe: 12VDC; - Napięcie robocze: 9~16VDC; - Moc: 20W; - Natężenie dźwięku (Min. S.P.L): 112 +/- 3dB; - Pobór prądu w czasie wzbudzenia: 800~1000mA; - Ilość tonów: 1; - Temperatura pracy: -20 ~ +50°C BW-002677   Syrenka nie ma wbudowanego akumulatora, co powoduje, że w chwili odłączenia zasilania w samochodzie, np. po zdjęciu klemy z akumulatora, syrenka nie uruchomi się, i nie będzie emitowała sygnału, i nie zaalarmuje właściciela, że ktoś niepowołany włamał się do samochodu i np. odłączył zasilanie z akumulatora, np. w celu unieruchomienia systemu alarmowego. Syrenka taka nie wymaga dezaktywacji np. podczas kontrolowanego przez właściciela pojazdu demontażu akumulatora. syrena, syrenka, alarm, alarmowy, syrenka alarmu, syrenka alarmowa, piezo alarm, piezo buzer, piezobuzer, piezoalarm,
brutto: 25,00 zł / szt.
(netto: 20,33 zł / szt.)
Syrenka alarmu, 12V, Uniwersalna, Pasywna, bez własnego zasilania, 1-tonowa (BW-002679)Syrenka wzbudza się po otrzymaniu sygnału zasilajacego z systemu alarmowego samochodu - z centralki alarmu.Syrenka przestaje wydawać dźwięk po odcięciu zasilania samochodu, ponieważ syrenka nie posiada własnego, autonomicznego zasilania.
brutto: 25,00 zł / szt.
(netto: 20,33 zł / szt.)
Włącznik krańcowy alarmu - do drzwi – WT11 - Prosty - Plastikowa osłona - dł. 27mm – do skracania - wyłącznik WT11 - krańcowy - do drzwi   Mocowanie - plastik ścięty owal 27xx16mm Otwór Ø4mm wyłącznik, wyłącznik krańcowy, wyłącznik alarmu, czujnik alarmu, włącznik alarmu, końcówka alarmu, włączniki alarmu, włączniki otwarcia drzwi,
brutto: 12,00 zł / szt.
(netto: 9,76 zł / szt.)
Włącznik krańcowy alarmu - włącznik krańcowy alarmu do drzwi - włacznik z gumką - Plastikowo-Metalowy "L” – dł. 17mm – do skracania   Mocowanaie - blaszka owal 33,5x16mm Otwór Ø5mm. wyłącznik, wyłącznik krańcowy, wyłącznik alarmu, czujnik alarmu, włącznik alarmu, końcówka alarmu, włączniki alarmu, włączniki otwarcia drzwi,
brutto: 12,00 zł / szt.
(netto: 9,76 zł / szt.)
Włącznik krańcowy alarmu samochodowego - Mosiężny - typ WP8M – do Klapy bagażnika, Pokrywy silnika itp. - (BW-002681) wyłącznik, wyłącznik krańcowy, wyłącznik alarmu, czujnik alarmu, włącznik alarmu, końcówka alarmu, włączniki alarmu, włączniki otwarcia drzwi,
brutto: 10,00 zł / szt.
(netto: 8,13 zł / szt.)
Włącznik krańcowy alarmu samochodowego - Mosiężny - typ WP10E- elipsa - Klapa bagażnika, Pokrywa silnika itp. - (BW- BW-002683) Mocowanai - blaszka elipsa 30,5x17mm Otwory Ø4mm - Rozstaw otworów - 22m wyłącznik, wyłącznik krańcowy, wyłącznik alarmu, czujnik alarmu, włącznik alarmu, końcówka alarmu,
brutto: 12,00 zł / szt.
(netto: 9,76 zł / szt.)
Włącznik krańcowy alarmu samochodowego - Mosiężny typ WP8M - Klapy bagażnika, Pokrywy silnika itp. - mosiężny - WP8M (BW-001455) włącznik, wyłącznik krańcowy, wyłącznik alarmu, czujnik alarmu, włącznik alarmu, końcówka alarmu,
brutto: 10,00 zł / szt.
(netto: 8,13 zł / szt.)
Włącznik krańcowy alarmu samochodowego - Mosiężny typ WP10 - Klapy bagażnika, Pokrywy silnika itp. - mosiężny - WP8 (BW-002682) wyłącznik, wyłącznik krańcowy, wyłącznik alarmu, czujnik alarmu, włącznik alarmu, końcówka alarmu
brutto: 10,00 zł / szt.
(netto: 8,13 zł / szt.)
Włącznik Krańcowy alarmu samochodowego – Regulowany - WP8 - Chromowany - Klapa bagażnika, Pokrywa silnika itp.(BW-001454) Chromowany, regulowany wyłącznik maski lub bagażnika. Chromowana powłoka włącznika gwarantuje długą i bezawaryjną pracę w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. wyłącznik, wyłącznik krańcowy, wyłącznik alarmu, czujnik alarmu, włącznik alarmu, końcówka alarmu, włączniki alarmu, włączniki otwarcia drzwi,
brutto: 12,00 zł / szt.
(netto: 9,76 zł / szt.)
Włącznik sensorowy - EXTERMINATOR – Sterowanie odcięciem zapłonu/Sterowanie odcięciem dopływu paliwa do silnika - Wyłącznik antykradzieżowy i antynapadowy – Exterminator Sensorowy (BW-001477, AMT-175.00.06) W samochodzie włącznik sensorowy można wykorzystać np. do sterowania elektrozaworem odcinającym dopływ paliwa lub zapłon silnika. EXtERMINATOR SENSOROWY - MODUŁ STEROWANIA BLOKADY PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:   W pojeździe wyłącznik sensorowy można wykorzystać np. do sterowania elektrozaworem odcinającym dopływ paliwa do silnika. Pulsująca dioda LED sygnalizuje stan wyłącznika. Uruchomienie pojazdu polega na przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon, a następnie dezaktywowanie włącznika sensorowego, co wykonujemy poprzez: - dotknięcie do masy samochodu np. metalowego elementu stacyjki rozruchowej, a drugim palcem do punktu, w którym znajduje się wejście czujnika. Zgaszenie się diody LED oznacza załączenie przekaźnika i możliwość dokonania rozruchu silnika. Jeżeli układ nie chce się załączyć należy nawilżyć palce przed dotknięciem końcówki czujnika. Po około 10 sekundach od chwili wyłączenia zapłonu układ automatycznie przechodzi w stan czuwania dioda LED zaczyna pulsować. ANTYKRADZIEŻ SAMOCHODU - przypadek uruchomienia pojazdu przez osobę niepowołana DZIAŁANIE WYŁĄCZNIKA: Pojazd zostaje uruchomiony, ale po kilkudziesięciu sekundach następuje rozłączenie przekaźnika i zgaśnięcie silnika. Dioda kontrolna LED cały czas pulsuje. ANTYNAPAD - ANTYPORWANIE: W wypadku wtargnięcie do uruchomionego pojazdu przez osobę niepowołana, np. złodzieja samochodu, DZIAŁANIE WYŁĄCZNIKA: Otwarcie drzwi powoduje pulsowanie diody LED. Po kilkudziesięciu sekundach następuje rozłączenie się przekaźnika tj. zgaśniecie silnika. UWAGA! Zarówno Antykradzież jak i Antyporwanie można przerwać poprzez odblokowanie sensora dotykając masy i wejścia czujnika sensorowego. Działanie Funkcji ANTYPORWANIE możliwe jest tylko wówczas, gdy sterownik możemy podłączyć do włączników krańcowych w drzwiach kierowcy pojazdu   OPIS MONTAŻU – zgodnie z załączoną instrukcją i schematem: 1. Przeciąć przewód obwodu, który ma być sterowany modułem sensorowym. Do rozciętych przewodów podłączyć wyprowadzenia z wejścia odcięcia modułu - dwa czarne albo niebieskie grube przewody sterownika). Pamiętać należy o max obciążeniu sterownika (przekaźnika) -15A. 2. Przewód niebieski (fioletowy, żółty) - podłączyć do +12V pojawiające się po stacyjce i nieznikające w czasie rozruchu silnika. 3. Przewód czerwony - podłączyć do +12V przez bezpiecznik 1A- jest to zasilanie główne modułu. Bezpiecznik powinien być zainstalowany możliwie najbliżej przewodu, z którego zasilany jest wyłącznik. Zainstalowanie bezpiecznika tuż przy układzie może być niebezpieczne, jeśli przewód przed bezpiecznikiem ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu i zwarciu do masy. Grozi to pożarem instalacji elektrycznej w samochodzie. 4. Przewód zielony - podłączyć do wyłącznika krańcowego drzwi kierowcy, tak by po otwarciu drzwi kierowcy pojawiała się na tym przewodzie masa. 5.Przewód czarny - dołączyć do masy -12V, tak - jest to zasilanie modułu – podłączenie musi być wysokiej jakości, tak aby masa była dołączona z dwóch róznych, przewodzących elementów nadwozia lub bezpośrednio z akumulatora. Brak dobrego styku na tym przewodzie spowoduje przerwy w pracy silnika. 6. Przewód biały- jest wejściem czujnika sensorowego - należy podłączyć go do elementu przewodzącego w samochodzie, np. śrubki, ale w taki sposób, aby nie miał on styku z innymi częściami metalowymi będącymi masa samochodu. Można także biały przewód podłączyć do kontaktronu, a drugie wyprowadzenie kontaktronu przyłączyć do masy – wówczas odblokowanie wyłącznika polegać będzie na zbliżeniu magnesu do kontaktronu, który można przykleić do wewnętrznej strony kokpitu w samochodzie. Wejście czujnika można także podłączyć do ukrytego wyłącznika (opcja). 7. Przewód podwójny – zakończony diodą LED należy przeciągnąć do wykonanego wczesniej otworu na diodę, tak by była ona widoczna dla kierowcy. 8. Przewód szary – podłączyć do centralki alarmowej (do wyjścia zasilania czujników dodatkowych). Na przewodzie tym powinna być masa, gdy alarm jest uzbrojony. Podanie masy na ten przewód uniemożliwia uruchomienie silnika. UWAGA! Wszystkie podłączenia należy wykonać poprzez lutowanie. Należy uważać, by nie przerwać przewodu z LED podczas jego przeciągania do wykonanego otworu na diode. Maksymalny prąd, jaki może włączać urządzenie wynosi 15A. Przełączanie większego prądu powoduje szybsze zużycie przekaźnika lub od razu jego uszkodzenie. Uszkodzenia przekaźnika nie są objęte gwarancją. Przewód zielony podłączyć do wyłącznika krańcowego drzwi kierowcy w taki sposób, aby otwarcie drzwi podawało masę na ten przewód. Uwaga: Art. 60 punkt 1 oraz 3 Prawo o ruchu drogowym zabrania montażu tego sterownika w pojazdach. Zanim zamontujesz urządzenie sprawdź czy jest to dozwolone w przypadku twojego pojazdu i obszaru, na jakim go używasz. Moduł sensorowy nie jest kompletnym urządzeniem przeciwkradzieżowym, lecz tylko modułem rozszerzającym funkcje innych urządzeń. odcięcie paliwa, antynapad, odcięcie zapłonu, sensor antynapadowy, czujnik odcinający paliwo, czujniki, sensory, alarm, alarm samochodowy, car protect, ochrona antynapadowa, blokada samochodu, blokada zapłonu, blokada paliwa, zablokowanie paliwa, zablokowanie zapłonu, włącznik napadowy, wyłącznik napadowy, Moduł odcinający dopływ paliwa - Antynapadowy - Włącznik / Wyłącznik sensorowy - antynapadowy, blokada, (AMT-175.00.06, 175-00-06, 1750006, BW-001477)
brutto: 60,00 zł / szt.
(netto: 48,78 zł / szt.)
Włącznik sensorowy, Sterowanie odcięciem zapłonu/dopływu paliwa do silnika, Wyłącznik antykradzieżowy i antynapadowy, Multiblok Sensor (BW-001476) W samochodzie włącznik sensorowy można wykorzystać np. do sterowania elektrozaworem odcinającym dopływ paliwa lub zapłon silnika. MULTIBLOK SENSOROWY - MODUŁ STEROWANIA BLOKADY PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:   W pojeździe wyłącznik sensorowy można wykorzystać np. do sterowania elektrozaworem odcinającym dopływ paliwa do silnika. Pulsująca dioda LED sygnalizuje stan wyłącznika. Uruchomienie pojazdu polega na przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon, a następnie dezaktywowanie włącznika sensorowego, co wykonujemy poprzez: - dotknięcie do masy samochodu np. metalowego elementu stacyjki rozruchowej, a drugim palcem do punktu, w którym znajduje się wejście czujnika. Zgaszenie się diody LED oznacza załączenie przekaźnika i możliwość dokonania rozruchu silnika. Jeżeli układ nie chce się załączyć należy nawilżyć palce przed dotknięciem końcówki czujnika. Po około 10 sekundach od chwili wyłączenia zapłonu układ automatycznie przechodzi w stan czuwania dioda LED zaczyna pulsować. ANTYKRADZIEŻ SAMOCHODU - przypadek uruchomienia pojazdu przez osobę niepowołana DZIAŁANIE WYŁĄCZNIKA: Pojazd zostaje uruchomiony, ale po kilkudziesięciu sekundach następuje rozłączenie przekaźnika i zgaśnięcie silnika. Dioda kontrolna LED cały czas pulsuje. UWAGA! Zarówno Antykradzież jak i Antyporwanie można przerwać poprzez odblokowanie sensora dotykając masy i wejścia czujnika sensorowego. Działanie Funkcji ANTYPORWANIE możliwe jest tylko wówczas, gdy sterownik możemy podłączyć do włączników krańcowych w drzwiach kierowcy pojazdu   OPIS MONTAŻU – zgodnie z załączoną instrukcją i schematem: 1. Przeciąć przewód obwodu, który ma być sterowany modułem sensorowym. Do rozciętych przewodów podłączyć wyprowadzenia z wejścia odcięcia modułu - dwa czarne albo niebieskie grube przewody sterownika). Pamiętać należy o max obciążeniu sterownika (przekaźnika) -15A. 2. Przewód niebieski (fioletowy, żółty) - podłączyć do +12V pojawiające się po stacyjce i nieznikające w czasie rozruchu silnika. 3. Przewód czerwony - podłączyć do +12V przez bezpiecznik 5A- jest to zasilanie główne modułu. Bezpiecznik powinien być zainstalowany możliwie najbliżej przewodu, z którego zasilany jest wyłącznik. Zainstalowanie bezpiecznika tuż przy układzie może być niebezpieczne, jeśli przewód przed bezpiecznikiem ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu i zwarciu do masy. Grozi to pożarem instalacji elektrycznej w samochodzie. 4.Przewód czarny - dołączyć do masy -12V, tak - jest to zasilanie modułu – podłączenie musi być wysokiej jakości, tak aby masa była dołączona z dwóch róznych, przewodzących elementów nadwozia lub bezpośrednio z akumulatora. Brak dobrego styku na tym przewodzie spowoduje przerwy w pracy silnika. 5. Przewód biały- jest wejściem czujnika sensorowego - należy podłączyć go do elementu przewodzącego w samochodzie, np. śrubki, ale w taki sposób, aby nie miał on styku z innymi częściami metalowymi będącymi masa samochodu. Można także biały przewód podłączyć do kontaktronu, a drugie wyprowadzenie kontaktronu przyłączyć do masy – wówczas odblokowanie wyłącznika polegać będzie na zbliżeniu magnesu do kontaktronu, który można przykleić do wewnętrznej strony kokpitu w samochodzie. Wejście czujnika można także podłączyć do ukrytego wyłącznika (opcja). 6. Przewód podwójny – zakończony diodą LED należy przeciągnąć do wykonanego wczesniej otworu na diodę, tak by była ona widoczna dla kierowcy. 7. Przewód szary – podłączyć do centralki alarmowej (do wyjścia zasilania czujników dodatkowych). Na przewodzie tym powinna być masa, gdy alarm jest uzbrojony. Podanie masy na ten przewód uniemożliwia uruchomienie silnika. UWAGA! Wszystkie podłączenia należy wykonać poprzez lutowanie. Należy uważać, by nie przerwać przewodu z LED podczas jego przeciągania do wykonanego otworu na diodę. Maksymalny prąd, jaki może włączać urządzenie wynosi 15A. Przełączanie większego prądu powoduje szybsze zużycie przekaźnika lub od razu jego uszkodzenie. Uszkodzenia przekaźnika nie są objęte gwarancją. Przewód zielony podłączyć do wyłącznika krańcowego drzwi kierowcy w taki sposób, aby otwarcie drzwi podawało masę na ten przewód. Uwaga: Art. 60 punkt 1 oraz 3 Prawo o ruchu drogowym zabrania montażu tego sterownika w pojazdach. Zanim zamontujesz urządzenie sprawdź czy jest to dozwolone w przypadku twojego pojazdu i obszaru, na jakim go używasz. Moduł sensorowy nie jest kompletnym urządzeniem przeciwkradzieżowym, lecz tylko modułem rozszerzającym funkcje innych urządzeń. odcięcie paliwa, antynapad, odcięcie zapłonu, sensor antynapadowy, czujnik odcinający paliwo, czujniki, sensory, alarm, alarm samochodowy, car protect, ochrona antynapadowa, blokada samochodu, blokada zapłonu, blokada paliwa, zablokowanie paliwa, zablokowanie zapłonu, włącznik napadowy, wyłącznik napadowy, Moduł odcinający dopływ paliwa - Antynapadowy - Włącznik / Wyłącznik sensorowy - antynapadowy, blokada, (AMT-155.00.05, 155-00-05, 1550005, BW-001476,
brutto: 50,00 zł / szt.
(netto: 40,65 zł / szt.)
1 2 z 2
Następna strona Ostatnia strona