Kategorie

Google +

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Ochrony Danych Osobowych

http://sklep.auto-bajer.pl  działa z poszanowaniem prywatności i praw, przysługujących użytkownikom witryny http://sklep.auto-bajer.pl Szczególną rolę odgrywa tu ochrona danych osobowych klientów sklepu internetowego auto-bajer.pl
Gromadzenie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych jest dokonywana przez auto-bajer.pl zgodnie z poniższymi zasadami i odnośnymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.02.101.926 z późn. zmianami)
Dane osobowe, to w myśl art. 6 ust. 1 ustawy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imiona, nazwiska, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, dane dotyczące zachowań zakupowych, stylu życia, danych demograficznych, itp.

1
Podstawowe założenia polityki ochrony danych osobowych firmy http://sklep.auto-bajer.pl  

auto-bajer.pl , chroni dane osobowe użytkowników witryny, zgodnie z poniższymi założeniami:
a) Gromadzone i przetwarzane są wyłącznie dane osobowe dostarczone dobrowolnie przez użytkowników – klientów sklepu internetowego http://sklep.auto-bajer.pl
b) Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach, na które klint sklepu internetowego wyraził wyraźną zgodę,
c) Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, pozostającym poza kontrolą auto-bajer.pl z wyłączeniem kontrahentów, przetwarzających dane w naszym imieniu dla naszych klientów i ich podwykonawców,
d) auto-bajer.pl może także ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane bezwzględnie przez obowiązujące przepisy prawa lub w związku z postępowaniem sądowym,
e) auto-bajer.pl nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba, że dane te są związane z realizacją umów z tymi podmiotami i są nam przekazywane za zgodą zainteresowanych auto-bajer.pl nie wysyła również masowej korespondencji nie zamówionej,
f) Osoby trzecie, nie będące upoważnionymi pracownikami auto-bajer.pl, nie mają dostępu do zgromadzonych danych osobowych,
g) Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia, bądź uzupełnienia swoich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych zostanie zaprzestane niezwłocznie, na życzenie użytkownika,
h) Na wszelkie zapytania i uwagi użytkowników, dotyczące polityki ochrony danych osobowych, otrzymają oni niezwłoczną odpowiedź.
Powyższe zasady dotyczą wyłącznie danych osobowych, przesyłanych za pośrednictwem wszelkich dróg komunikacji ze stroną internetową sklepu http://sklep.auto-bajer.pl
Skorzystanie z łącza do innej witryny internetowej, zamieszczonego na stronie, oznacza opuszczenie witryny http://sklep.auto-bajer.pl  Firma auto-bajer.pl, nie ma wpływu na te witryny ani stosowane przez nie praktyki ochrony danych osobowych, które mogą się różnić od stosowanych przez auto-bajer.pl. auto-bajer.pl nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za witryny zewnętrzne, ani dane osobowe, przekazywane za ich pośrednictwem.


2.
Cele gromadzenia danych osobowych przez auto-bajer.pl
auto-bajer.pl gromadzi dane osobowe klientów  witryny http://sklep.auto-bajer.pl w celu:
a) Realizacji złożonego przez klienta sklepu internetowego zamówienia na produkty lub usługi świadczone przez http://sklep.auto-bajer.pl

b) Działań marketingowych, reklamowych i public relations dostarczanych produktów i usług,
d) Realizacji swoich produktów i usług,
e) Poprawy jakości produktów i świadczonych usług oraz ich dostosowania dla potrzeb klientów,
f) Wspierania i ułatwiania kontaktów z klientami sklepu http://sklep.auto-bajer.pl .

3.
Gromadzenie informacji
auto-bajer.pl gromadzi dane osobowe użytkowników, za pośrednictwem:
a) Formularz zamówienia – dostępny na stronie internetowej sklepu http://sklep.auto-bajer.pl
Klient sklepu internetowego (witryny) http://sklep.auto-bajer.pl , może w momencie wyrażenia chęci skorzystania z oferty sklepu zostać poproszony o wypełnienie formularza, pozwalającego na realizację = wysyłkę zamówionych produktów lub usług, z oferty sklepu internetowego http://sklep.auto-bajer.pl  Zebrane w ten sposób dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z zakresem działania sklepu internetowego sklepu http://sklep.auto-bajer.pl, a w szczególności sprzedaży produktów i usług z jego oferty. Klient może w każdej chwili odmówić zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych lub cofnąć zgodę wyrażoną wcześniej. Klient ma również prawo wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy auto-bajer.pl – klienci zalogowani, którzy stworzyli sobie konto w sklepie internetowym http://sklep.auto-bajer.pl
b) Cookies
auto-bajer.pl wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na Twoim dysku twardym. Każda przeglądarka jednakże oferuje możliwość dokonania takich ustawień, aby użytkownik był każdorazowo informowany o możliwości przechowywania plików „cookies”. Daje to użytkownikowi możliwość wyboru i akceptacji bądź odrzucenia plików.
c) Numery IP
auto-bajer.pl analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w celach administracyjnych serwisu i przy analizach statystycznych Użytkowników.
d) Korespondencja poprzez pocztę e-mail:
Użytkownicy witryny, mają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami auto-bajer.pl poprzez adresy e-mail dostępne w witrynie. auto-bajer.pl przechowuje taką korespondencję w celach statystycznych oraz dla lepszego kontaktu z klientami, w szczególności jak najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania dotyczące produktów i usług oferowanych przez auto-bajer.pl.
Jednocześnie auto-bajer.pl zapewnia, że adresy gromadzone w ten sposób nie będą przekazywane ani w inny sposób udostępniane podmiotom trzecim. Będą one ponadto służyły do komunikacji z Klientami, wyłącznie w celach przez niego określonych.
e) Newsletter
Dane e-mailowe uzyskane podczas subskrypcji newslettera używane będą wyłącznie do wysyłania klientowi informacji dotyczących usług, produktów, nowych partnerów i innych zmian zachodzących w naszej firmie. Subskrybenci newsletterów mają w każdym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania listów elektronicznych dystrybuowanych przez auto-bajer.pl

 

auto-bajer.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji i korygowania swojej polityki ochrony danych osobowych. Ewentualne zmiany, zostaną ogłoszone na tej stronie i zawierać będą wyraźne zaznaczenie daty ich wprowadzenia.
Klient, który chce otrzymać informacje dotyczące działalności sklepu internetowego http://sklep.auto-bajer.pl lub chce poprawić swoje dane osobowe, lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie powinien skontaktować się z personelem sklepu http://sklep.auto-bajer.pl   pisząc na adres:

„auto-bajer” 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 41.
lub drogą mailową na auto-bajer@auto-bajer.pl